bagmaster.hu (Bagmaster Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A bagmaster.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltatót nyilvántartásba vevő szervről, a tárhely-szolgáltató elérhetőségéről, a szerződéskötés egyes feltételeiről és technikai feltételeiről, az ODR link meglétéről, a békéltető testületekről, a szavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bagmaster.hu (Bagmaster Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3121 Somoskőújfalu, Sport u. 12-14.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 12-09-005481
Adószám: 13836195-2-12
Honlapjának elérhetősége: www.bagmaster.hu
Vállalkozás közismert neve:
bagmaster.hu (Bagmaster Kft.)
Ügy tárgya:
A bagmaster.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltatót nyilvántartásba vevő szervről, a tárhely-szolgáltató elérhetőségéről, a szerződéskötés egyes feltételeiről és technikai feltételeiről, az ODR link meglétéről, a békéltető testületekről, a szavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.03.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.07.08. - 2021.07.08.
Határozat száma:
NO-05/FVO/00130-0007/2019 (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében és az Fttv. 6.§ i) pontjában írt rendelkezéseket.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont