weblencse.hu (ZALKA OPTIKA Látszerész Közkereseti Társaság): A weblencse.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhely-szolgáltató székhelyéről, e-mail címéről, a szerződéskötés iktatásáról, a szerződéskötés egyes technikai feltételeiről, egyes termékek egységáráról, a panaszkezelésről, az online vitarendezési platformról, a békéltető testületekről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: weblencse.hu (ZALKA OPTIKA Látszerész Közkereseti Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 4.
Telefonszám: +360220506-457
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-03-001318
Adószám: 22009337-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.weblencse.hu
Vállalkozás közismert neve:
weblencse.hu (ZALKA OPTIKA Kkt.)
Ügy tárgya:
A weblencse.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhely-szolgáltató székhelyéről, e-mail címéről, a szerződéskötés iktatásáról, a szerződéskötés egyes technikai feltételeiről, egyes termékek egységáráról, a panaszkezelésről, az online vitarendezési platformról, a békéltető testületekről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.10.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.07.11. - 2021.07.11.
Határozat száma:
FE-08/FO/00553-0004/2018. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja, 5.§ (2) bek. b) pontja, 524/2013/EU rendelete 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. (II.25.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. i), és v) pontjai, 11. § (5) bek, 15. § (2) bek., 22. § (1) bek. Fgytv. 14. § (1) bek., Fttv. 3.§ (1), (5) bek., 6.§ (1) bek. i) pont, 7. § (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont