emag.hu (SC Dante International SA): Az emag.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés nyelvéről, a megrendelés elküldésével járó fizetési kötelezettségről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról és az elállási jog gyakorlásáról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: emag.hu (SC Dante International SA)
Székhely: Soseasua Virtuitii nr. 148. sector 6.
Telefonszám: 06-1-885-5500
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: J40/372/2002
Adószám: RO14399840
Honlapjának elérhetősége: www.emag.hu
Vállalkozás közismert neve:
emag.hu (SC Dante International SA)
Ügy tárgya:
Az emag.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés nyelvéről, a megrendelés elküldésével járó fizetési kötelezettségről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról és az elállási jog gyakorlásáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.03.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés másodfokon véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.08.08. - 2021.08.08.
Határozat száma:
PE/002/00139-2/2019 (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés b), d) pont; 45/2014. (II.26.) Korm., rendelet 11. § (1) bekezdés m), n), i), k) pontja, 15. § (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont