zsirafbabaaruhaz.hu ("POOH-POOH" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A zsirafbabaaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhely-szolgáltatóról; a teljesítés feltételeiről, a fizetési feltételekről, a szállítás várható költségeiről; a panaszkezelési módjáról; a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, kellékszavatosságról, a termékszavatosságról a jótállásról, valamint az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: zsirafbabaaruhaz.hu ("POOH-POOH" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 5675 Telekgerendás, Hársfa utca 42.
Telefonszám: +36 30 626 4010
Nyilvántartási szám: -----------------------
Cégjegyzékszám: 04-06-007627
Adószám: 21828980-2-04
Honlapjának elérhetősége: www.zsirafbabaaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
zsirafbabaaruhaz.hu ("POOH-POOH" Bt.)
Ügy tárgya:
A zsirafbabaaruhaz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhely-szolgáltatóról; a teljesítés feltételeiről, a fizetési feltételekről, a szállítás várható költségeiről; a panaszkezelési módjáról; a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, kellékszavatosságról, a termékszavatosságról a jótállásról, valamint az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.12.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.08.16. - 2021.08.16.
Határozat száma:
BE-02/10/656-5/2018.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont,Fttv. 3. § (5) bekezdés.; 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja,45/2014. (II.25.) Kr 11. § (1) bekezdés h) i), m), n), v) w) pont; 11. § (5) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont