vasalobolt.hu (KÜBLEREK Kereskedelmi és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság): A vasalobolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, a várható szállítási időről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: vasalobolt.hu (KÜBLEREK Kereskedelmi és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7361 Kaposszekcső, Jókai utca 29.
Telefonszám: +36308647080
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-09-007369
Adószám: 14855102-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.vasalobolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
vasalobolt.hu (KÜBLEREK Kft.)
Ügy tárgya:
A vasalobolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, a várható szállítási időről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.06.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.08.22. - 2021.08.22.
Határozat száma:
TO-04/FO/00287-3/2018. (Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés a), h), v), w), m), n), i), j), k) pontjai, (5) bekezdés, 1997. évi CLV. törvény 14.§ (1) és (5) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; 2008. évi XLVII. törvény az 3.§ (1), (3) és (5) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés i) pontja és a 7.§ (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont