gamecenter-szombathely.hu (SZM Platform Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A gamecenter-szombathely.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szerv nevéről, a tárhelyszolgáltatóról, az online vitarendezési platformról, a termékek alapvető tulajdonságairól, a panaszkezelésről, a békéltető testületekről. Nem egyértelműen, hiányosan tájékoztatott a szavatosságról, jótállásról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről. Megtévesztően és hiányosan tájékoztatott az elállással kapcsolatban.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gamecenter-szombathely.hu (SZM Platform Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 9700 Szombathely, Wesselényi utca 21-23.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 18-09-110593
Adószám: 23517253-1-18
Honlapjának elérhetősége: www.gamecenter-szombathely.hu
Vállalkozás közismert neve:
gamecenter-szombathely.hu (SZM Platform Kft.)
Ügy tárgya:
A gamecenter-szombathely.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szerv nevéről, a tárhelyszolgáltatóról, az online vitarendezési platformról, a termékek alapvető tulajdonságairól, a panaszkezelésről, a békéltető testületekről. Nem egyértelműen, hiányosan tájékoztatott a szavatosságról, jótállásról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről. Megtévesztően és hiányosan tájékoztatott az elállással kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.02.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.08.23. - 2021.08.23.
Határozat száma:
VA-06/MEFF02/39-1/2019. (Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
: Ektv. 4. § d), h), 5. § (2) a)-d), 6. § (2); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) a), e) h), i), j), l), m), n), t), u), v), w), 15. § (2); Fttv. 3. § (1) (2) és (3), 6. § (1) i), 7. § (1)-(2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont