kazycomputers.hu (KazyComputers Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A kazycomputers.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az e-mail-es elérhetőségéről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelésről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületekről. Nem megfelelően tájékoztatott a szavatosságról, jótállásról és az elállási jogról

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kazycomputers.hu (KazyComputers Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8083 Csákvár, Mikes Kelemen utca 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-027645
Adószám: 25857586-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.kazycomputers.hu
Vállalkozás közismert neve:
kazicomputers.hu (KazyComputers Kft.)
Ügy tárgya:
A kazycomputers.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az e-mail-es elérhetőségéről, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelésről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületekről. Nem megfelelően tájékoztatott a szavatosságról, jótállásról és az elállási jogról
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.07.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.08.28. - 2021.08.28.
Határozat száma:
FE-08/FO/00452-3/2019. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § c), d), h) pontjai, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek., 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. h), i), k), m), n), w), pontjai, 18. §, 20. § (2)-(3) bek., 22. § (1), (3) bek., 23. § (1), (3) bek., 24. § (1) bek., 151/2003. ( IX. 22.) Korm. rendelet 3. §, Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bek. i) pontja, 7. § (1), (3) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont