prostalyn.hu (Shop-Trade Korlátolt Felelősségű Társaság): A prostalyn.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: prostalyn.hu (Shop-Trade Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
Telefonszám: +36 20 298 7570
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-738851
Adószám: 13397054-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.prostalyn.hu
Vállalkozás közismert neve:
prostalyn.hu (Shop-Trade Kft.)
Ügy tárgya:
A prostalyn.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.07.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.08.29. - 2021.08.29.
Határozat száma:
BP-05/200/02395-5/2019. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fygtv. 14. § (3) bekezdés, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), v), w) pontja, 22. § (1)-(2) bekezdés, 23. § (3) bekezdés, Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont, 6. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 6. § bg) i) pontja, 7. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont