artajandek.hu (Börzsei Ádám egyéni vállalkozó): Az artajandek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák kijavításának módjáról, a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, a fizetés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: artajandek.hu (Börzsei Ádám egyéni vállalkozó)
Székhely: 9400 Sopron, Várkerület 53/A.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 2920414
Cégjegyzékszám:
Adószám: 62848356-2-28
Honlapjának elérhetősége: www.artajandek.hu
Vállalkozás közismert neve:
artajandek.hu (Börzsei Ádám egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az artajandek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák kijavításának módjáról, a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, a fizetés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.04.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.09.02. - 2021.09.02.
Határozat száma:
GY-02/FOGY/00329-03/2019. (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés b), c) pont; 45/2014. (II.26.) 11. § (1) bekezdés h), i), j), m), n), v), w) pont, 15. § (2) bekezdés, 18. §; 20. § (1), (2), (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés; 25. §; 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont