spulni.hu (GOMBOLLÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A spulni.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyéről, a cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés nyelvéről, a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: spulni.hu (GOMBOLLÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 19.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 08-09-017669
Adószám: 14652545-2-08
Honlapjának elérhetősége: www.spulni.hu
Vállalkozás közismert neve:
spulni.hu (GOMBOLLÓ Kft.)
Ügy tárgya:
A spulni.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyéről, a cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés nyelvéről, a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.07.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.09.03. - 2021.09.03.
Határozat száma:
GY-02/FOGY/00484-03/2019. (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; Ektv. 4. § c), d), h) pont, 5. § (2) bekezdés b), d) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 18. §; 20. § (2), (3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (2), (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés 25. §; 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont