nivoshop.revolshop.hu (CLANDESTINO Korlátolt Felelősségű Társaság): A nivoshop.revolshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, a kiszállítási határidőről, a békéltető testületről, az értékesítés utáni szolgáltatásokról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: nivoshop.revolshop.hu (CLANDESTINO Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8992 Bagod, Kossuth utca 9.
Telefonszám: +36704130172
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 20-09-074814
Adószám: 13319171-2-20
Honlapjának elérhetősége: www.nivoshop.revolshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
nivoshop.revolshop.hu (CLANDESTINO Kft.)
Ügy tárgya:
A nivoshop.revolshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelést követő fizetési kötelezettségről, a kiszállítási határidőről, a békéltető testületről, az értékesítés utáni szolgáltatásokról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.20.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.09.09. - 2021.09.09.
Határozat száma:
ZA-05/ZAO/333-3/2019. (Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (2) bekezdés, 11. § (1) bekezdés i), l), v), w) pont, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1) bekezdés, 23. § (1)-(3) bekezdés, 24. § (1)-(2) bekezdés, 25. §; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdése,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont