plussallatbolt.hu (W-web Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A plussallatbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről teljeskörűen, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről. Hiányosan tájékoztatott a panaszkezelésről, a szavatosságról, az elállási jogról, illetve nem egyértelműen a szállítás területi határairól.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: plussallatbolt.hu (W-web Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2500 Esztergom, Petz testvérek utca 6.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 11-09-016198
Adószám: 14990100-2-11
Honlapjának elérhetősége: www.plussallatbolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
plussallatbolt.hu (W-web Kft.)
Ügy tárgya:
A plussallatbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről teljeskörűen, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről. Hiányosan tájékoztatott a panaszkezelésről, a szavatosságról, az elállási jogról, illetve nem egyértelműen a szállítás területi határairól.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.09.23. - 2021.09.23.
Határozat száma:
KE-06/FV/00259-6/2019 (Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26) Korm.rendelet 11. § (1) bek. h) i) m) v) w) pontjai, 15.§ (2), 18.§ (a), Ektv. 4. § d) h) 5.§ (1)(2) a)c), 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2), Fttv. 3.§ (1), 7.§ (1)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont