zetpolcipo.com (Juhászné Besenyei Márta (egyéni vállalkozó): A zetpolcipo.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségeiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szállítási költségekről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, illetve nem tájékoztatott teljeskörűen az elállási joggal kapcsolatban.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: zetpolcipo.com (Juhászné Besenyei Márta (egyéni vállalkozó)
Székhely: 6622 Nagymágocs, Mátyás Király u. 111.
Telefonszám: +36-20-31-00-480
Nyilvántartási szám: 16872474
Cégjegyzékszám:
Adószám: 65636886126
Honlapjának elérhetősége: www.zetpolcipo.com
Vállalkozás közismert neve:
zetpolcipo.com (Juhászné Besenyei Márta (egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A zetpolcipo.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségeiről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szállítási költségekről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a szavatosságról, illetve nem tájékoztatott teljeskörűen az elállási joggal kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.05.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.03. - 2021.10.03.
Határozat száma:
CS-06/O01/00308-7/2019. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), c), d) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés c), i) pont, 7. § (1) bekezdés; EU rendelet 14. cikk (1) bekezdés; Fgytv. 14. § (1), (3) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont