vadmango.com (PRIMERCANTIS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A vadmango.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, székhelyéről, üzleti tevékenységének címéről, cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásban vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a szerződés iktatásáról, a szerződéskötés nyelveiről, a panaszkezelésről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: vadmango.com (PRIMERCANTIS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2220 Vecsés, Dózsa György út 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-156354
Adószám: 23924161-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.vadmango.com
Vállalkozás közismert neve:
vadmango.com (PRIMERCANTIS Kft.)
Ügy tárgya:
A vadmango.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, székhelyéről, üzleti tevékenységének címéről, cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásban vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a szerződés iktatásáról, a szerződéskötés nyelveiről, a panaszkezelésről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, illetve hiányosan tájékoztatott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.07. - 2021.10.07.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/1820-2/2019. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (3) bek.; 45/2014. (II. 25.) Kr 11. § (1) bek. a), b), c), d), h), i), j), k), l), v), w) pont, 20. § (1), (2), (3), 22. § (1)- (3), 23. § (1), (3), 24. § (1), (2), 25. § ;2001. évi CVIII. törvény 4. § a), c), d), f), h), 5. § (1), (2) a), b), c), d); Fttv. 3. § (5) bek., 6. § (1) i, 7. § (1) bek.; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont