revolyn-hu.com (Nathans Naturals): A revolyn-hu.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyének címéről,cégjegyzékszámáról,adószámáról,a nyilvántartásba vevő szervről,a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításáról,a megrendeléskori fizetési kötelezettségről,a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, egységárról, a szállítás költségeiről,panaszkezelésről,az online vitarendezésről, a békéltető testületről, hiányosan tájékoztatott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: revolyn-hu.com (Nathans Naturals)
Székhely: PO Box 1366 Bedford MK41 5AD, Egyesült Királyság
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.revolyn-hu.com
Vállalkozás közismert neve:
revolyn-hu.com (Nathans Naturals)
Ügy tárgya:
A revolyn-hu.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyének címéről,cégjegyzékszámáról,adószámáról,a nyilvántartásba vevő szervről,a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításáról,a megrendeléskori fizetési kötelezettségről,a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, egységárról, a szállítás költségeiről,panaszkezelésről,az online vitarendezésről, a békéltető testületről, hiányosan tájékoztatott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.07. - 2021.10.07.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/1821-5/2019. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala )
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (3) bek.;45/2014. (II. 25.) Kr 11. § (1) bek. a), b), d), h), i), j), k), l), v), w) pont, 20. § (1), (2), (3), 22. § (1)- (3), 23. § (1), (3), 24. § (1), (2), 25. §; 2001. évi CVIII. törvény 4. § c), d), f), h), 5. § (2) a), b), c), d); Fttv. 3. § (5) bek., 6. § (1) i, 7. § (1) bek.; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont