emag.hu (SC Dante International SA): Az emag.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről,telephelyéről,elérhetőségéről,az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről,a 48 órán belüli kötelező visszaigazolás lehetőségéről,az egységárról,a békéltető testületről,a panaszkezelés módjáról,arról, hogy a megkötött szerződés írasba foglalt szerződésnek minősül e.Nem megfelelően tájékoztatott az elállási jogról,szavatosságról és a jótállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: emag.hu (SC Dante International SA)
Székhely: Soseasua Virtuitii nr. 148. sector 6.
Telefonszám: 06-1-885-5500
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: J40/372/2002
Adószám: RO14399840
Honlapjának elérhetősége: www.emag.hu
Vállalkozás közismert neve:
emag.hu (SC Dante International SA)
Ügy tárgya:
Az emag.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről,telephelyéről,elérhetőségéről,az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről,a 48 órán belüli kötelező visszaigazolás lehetőségéről,az egységárról,a békéltető testületről,a panaszkezelés módjáról,arról, hogy a megkötött szerződés írasba foglalt szerződésnek minősül e.Nem megfelelően tájékoztatott az elállási jogról,szavatosságról és a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A határozat végleges, ellene további fellebbezésnek nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.10.14. - 2021.10.14.
Határozat száma:
PE-002/00862-2/2019 (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet; szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 14. § (3);2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés b), c) és d) pont;szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 2. § d), e), f) pont, 3. § (1)-(3) és (5)6. § (1), , 7. § (1),9.§ (1)-(3),
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont