perfectled.hu (Perfectled Világtástechnika Korlátolt Felelősségű Társaság): A perfectled.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyének postai címéről, a nyilvántartásba vevő szervről, az elektronikus szerződéskötés teljeskörű lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az általa értékesített termékek ténylegesen fizetendő eladási áráról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a panaszkezelési módról, a szavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: perfectled.hu (Perfectled Világtástechnika Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6723 Szeged, Gyevi utca 10. 2. em. 4.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 06-09-019489
Adószám: 24152149-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.perfectled.hu
Vállalkozás közismert neve:
perfectled.hu (Perfectled Kft.)
Ügy tárgya:
A perfectled.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a székhelyének postai címéről, a nyilvántartásba vevő szervről, az elektronikus szerződéskötés teljeskörű lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az általa értékesített termékek ténylegesen fizetendő eladási áráról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a panaszkezelési módról, a szavatosságról, jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.11.07. - 2021.11.07.
Határozat száma:
CS-06/O01/00602-9/2019. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § b), d) pont, 5. § (2) bekezdés a), c) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), e), h), i), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. § a) pont; Fgytv. 14. § (3), (5) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (4), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés f), i) pont, 7. § (1) bekezdés, melléklet 10. pontja; EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; Jótállási rendelet 3. § (1), (2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont