massini.hu (Pál Tamás Antal egyéni vállalkozó): A massini.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, lehetséges nyelveiről, az online vitarendezési platformról, a panaszkezelésről, a szavatosságról, illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási jog tekintetében.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: massini.hu (Pál Tamás Antal egyéni vállalkozó)
Székhely: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 106.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 51104401
Cégjegyzékszám:
Adószám: 68022134-1-38
Honlapjának elérhetősége: www.massini.hu
Vállalkozás közismert neve:
massini.hu (Pál Tamás Antal egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A massini.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató elérhetőségéről, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, lehetséges nyelveiről, az online vitarendezési platformról, a panaszkezelésről, a szavatosságról, illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási jog tekintetében.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.11.12. - 2021.11.12.
Határozat száma:
VA-06/MEFF02/249-3/2019. (Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h), 5. § (2); 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) h), i), m), 15. § (2); Fttv. 3. § (1) (2) és (3), 6. § (1) i), 7. § (1)-(2)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont