munkavedoruha.hu (Fehérné Füle Erzsébet Márta egyéni vállalkozó): A munkavedoruha.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a kellék és termékszavatosságról, a jótállásról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a 48 órán belüli kötelező visszaigazolásról, illetve hiányosan az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: munkavedoruha.hu (Fehérné Füle Erzsébet Márta egyéni vállalkozó)
Székhely: 5900 Orosháza, Szőlő krt. 47.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 1908107
Cégjegyzékszám:
Adószám: 44479518-2-24
Honlapjának elérhetősége: www.munkavedoruha.hu
Vállalkozás közismert neve:
munkavedoruha.hu (Fehérné Füle Erzsébet Márta egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A munkavedoruha.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a kellék és termékszavatosságról, a jótállásról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a 48 órán belüli kötelező visszaigazolásról, illetve hiányosan az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.11.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.12.10. - 2021.12.10.
Határozat száma:
BE-02/10/623-5/2018.(Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont, 5.§ (1), (2) bekezdés, 6.§ (2) bekezdés Fttv. 3. § (5) bek.; 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja 45/2014. (II.25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i), m), n), v), w) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont