glutenmentes.net (Horányi Éva egyéni vállalkozó): A glutenmentes.net webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató adatairól, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési platformról, a békéltető testületről, a szavatosságról, illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: glutenmentes.net (Horányi Éva egyéni vállalkozó)
Székhely: 5700 Gyula, Ferenczi Béni u. 14.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 8494132
Cégjegyzékszám:
Adószám: 64018311-2-24
Honlapjának elérhetősége: www.glutenmentes.net
Vállalkozás közismert neve:
glutenmentes.net (Horányi Éva egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A glutenmentes.net webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató adatairól, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezési platformról, a békéltető testületről, a szavatosságról, illetve nem megfelelően tájékoztatott az elállási joggal kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.12.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.12.10. - 2021.12.10.
Határozat száma:
BE-02/10/660-5/2018. (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont, 5.§ (1), (2) bekezdés, 6.§ (2) bekezdés Fttv. 3. § (5) bek.; 6. § (1) bekezdés i) pontja; 7. § (1) bekezdés a) pontja 45/2014. (II.25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i), m), n), v), w) pont.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont