bicajozz.hu (Spirit Man Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A bicajozz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi eljárás lehetőségéről, az online vitarendezési platformról, a szállítás feltételeiről, valamint megtévesztően tájékoztatott a jótállási és szavatossági jogokkal és a termékek elérhetőségével kapcsolatban.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bicajozz.hu (Spirit Man Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6724 Szeged, Bartucz Lajos utca 7. Földszint 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 06-09-025284
Adószám: 23149890-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.bicajozz.hu
Vállalkozás közismert neve:
bicajozz.hu (Spirit Man Kft.)
Ügy tárgya:
A bicajozz.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi eljárás lehetőségéről, az online vitarendezési platformról, a szállítás feltételeiről, valamint megtévesztően tájékoztatott a jótállási és szavatossági jogokkal és a termékek elérhetőségével kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.03.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2019.12.10. - 2021.12.10.
Határozat száma:
BE-02/10/59-4/2019 (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (5) bek.; 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés a) pontja, 2.§ d) és g) pontja 45/2014. (II.25.) Kr 11. § (1) bekezdés v) pont;
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont