rapcity.hu (Rapcity Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A rapcity.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a termékek lényeges tulajdonságairól, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: rapcity.hu (Rapcity Hungary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Becskereki u. 16.
Telefonszám: +36 1 443 3023
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 07-09-011981
Adószám: 13676582-2-07
Honlapjának elérhetősége: www.rapcity.hu
Vállalkozás közismert neve:
rapcity.hu (Rapcity Hungary Kft.)
Ügy tárgya:
A rapcity.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a termékek lényeges tulajdonságairól, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.12.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.03. - 2022.01.03.
Határozat száma:
FE-08/FO/00761-0003/2018. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés, 11. § (1) bekezdés a), i) pont. 22. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont