e-liquid-eliquid.com (LAJVORT s.r.o.): Az e-liquid-eliquid.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: e-liquid-eliquid.com (LAJVORT s.r.o.)
Székhely: Betliarska 12., Bratislava, Metska Cast' Petržalka, Slovensko
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.e-liquid-eliquid.com
Vállalkozás közismert neve:
e-liquid-eliquid.com (LAJVORT s.r.o.)
Ügy tárgya:
Az e-liquid-eliquid.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.09.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.06. - 2022.01.06.
Határozat száma:
BP-05/200/03156-4/2019. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), j), k), m), n), v), w) pontja, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1)-(3) bekezdés, 23. § (1)-(3) bekezdés, 24. § (1)-(2) bekezdés, 25. §; Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont, 6. § (2) bekezdés, Fttv. 6. § i) pont, 7. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont