eliquidvg.eu (TouchNet Slovakia s. r. o.): Az eliquidvg.eu webárház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a vállalkozás egyéb elérhetőségéről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: eliquidvg.eu (TouchNet Slovakia s. r. o.)
Székhely: Cerencianska 22., 97901. Rimoská Sobota, Szlovákia
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.eliquidvg.eu
Vállalkozás közismert neve:
eliquidvg.eu (TouchNet Slovakia s. r. o.)
Ügy tárgya:
Az eliquidvg.eu webárház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás cégjegyzékszámáról, a nyilvántartásba vevő szervről, a vállalkozás egyéb elérhetőségéről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.02.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.06. - 2022.01.06.
Határozat száma:
BP-05/200/667-1/2019. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (1a) bekezdés, 14. § (6) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), j), k), l), m), n), v), w) pont, 20. § (1), (2) bekezdés a), b) pont, 22. § (1) a), b) pont, (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §, 26. § (1) bekezdés, Ektv. 4. § c), d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont, 6. § (2) bekezdés; Fttv. 6. § i) pont, 7. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont