villforgo.hu ("VILLFORGÓ" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A villforgo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: villforgo.hu ("VILLFORGÓ" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 90.
Telefonszám: (42) 509-510
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 15-06-081487
Adószám: 25648780-2-15
Honlapjának elérhetősége: www.villforgo.hu
Vállalkozás közismert neve:
villforgo.hu ("VILLFORGÓ" BT.)
Ügy tárgya:
A villforgo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.10.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.08. - 2022.01.08.
Határozat száma:
SZ-10/71/00549-5/2019. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont; 45/2014. (II.26.) 11. § (1) bekezdés i), v), w) pontja, Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés b) pont; 524/2013/EU rendelet 14 cikk (1), (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont