aranypatkoszeged.hu (NÓNIUSZ'96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az aranypatkoszeged.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a honlapján a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés ellenértékéről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról. A fentieken túlmenően a webáruház az írásbeli megerősítésében nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a fogyasztói jogérvényesítés feltételeiről, továbbá nem adott át jótállási jegyet.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: aranypatkoszeged.hu (NÓNIUSZ'96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6724 Szeged, Kálvária sgt. 37.
Telefonszám: +36 62 486-314
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 06-09-004221
Adószám: 11393119-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.aranypatkoszeged.hu
Vállalkozás közismert neve:
aranypatkoszeged.hu (NÓNIUSZ'96 Kft.)
Ügy tárgya:
Az aranypatkoszeged.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a honlapján a szerződéskötés feltételeiről; a szerződés ellenértékéről; a panaszkezelésről és vitarendezési mechanizmusról; a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról; valamint az elállási jogról. A fentieken túlmenően a webáruház az írásbeli megerősítésében nem nyújtott teljes körű tájékoztatást a fogyasztói jogérvényesítés feltételeiről, továbbá nem adott át jótállási jegyet.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.09.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.10. - 2022.01.10.
Határozat száma:
CS-06/O01/00706-8/2019. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés a) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), l), m), n), v), w) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. § a) pont; Fgytv. 14. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; Jótállási rendelet 3. § (1), (2) bekezdés; Árrendelet 3. § (1), 4. §.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont