zebraszatyor.hu (Zebraszatyor 88 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A zebraszatyor.hu webáruházban előzetesen nem adtak tájékoztatást a Társaságot nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről. Nem adtak tájékoztatást a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről. Előzetesen nem került feltüntetésre az online vitarendezési platform elektronikus linkje (http://ec.europa.eu/odr). Nem adtak tájékoztatást a Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről, elérhetőségéről. Az elállási jog gyakorlása tekintetében a jogszabály által meghatározott

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: zebraszatyor.hu (Zebraszatyor 88 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7623 Pécs, Mártírok útja 54.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 02-09-078072
Adószám: 23569638-2-02
Honlapjának elérhetősége: www.zebraszatyor.hu
Vállalkozás közismert neve:
zebraszatyor.hu (Zebraszatyor 88 Kft.)
Ügy tárgya:
A zebraszatyor.hu webáruházban előzetesen nem adtak tájékoztatást a Társaságot nyilvántartásba vevő szerv megnevezéséről. Nem adtak tájékoztatást a szerződés alakiságáról, iktatásáról, utólagos hozzáférhetőségéről. Előzetesen nem került feltüntetésre az online vitarendezési platform elektronikus linkje (http://ec.europa.eu/odr). Nem adtak tájékoztatást a Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről, elérhetőségéről. Az elállási jog gyakorlása tekintetében a jogszabály által meghatározott
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.08.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.16. - 2022.01.16.
Határozat száma:
BA-04/FOGY/00379-3/2019
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d) pontja; 5.§ (2) bek. b) pontja, Korm. rendelet 11.§ (1) bek. e), i), w) pontjai; 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont