pamutlabor.hu (WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság): A pamutlabor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák javításának lehetőségeiről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: pamutlabor.hu (WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Nagy Lajos király körút 34.
Telefonszám: +36 76 200 249
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-127585
Adószám: 24902724-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.pamutlabor.hu
Vállalkozás közismert neve:
pamutlabor.hu (WeLoveShirts Kft.)
Ügy tárgya:
A pamutlabor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák javításának lehetőségeiről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.10.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.20. - 2022.01.20.
Határozat száma:
BK-05/FGYV/00391-8/2019. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés c pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m), v), w) pontja, 15. § (2) bekezdés, 524/2013/EU rend. 14. cikk (1)-(2) bekezdése, Fttv. 3. § (1) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont