ezenebolt.hu (E-ZENEBOLT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az ezenebolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának lehetőségeiről, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a fizetési feltételekről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a jótállásról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ezenebolt.hu (E-ZENEBOLT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Madár utca 27.
Telefonszám: 76/329096
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 03-09-115659
Adószám: 14204977-2-03
Honlapjának elérhetősége: www.ezenebolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
ezenebolt.hu (E-ZENEBOLT Kft.)
Ügy tárgya:
Az ezenebolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának lehetőségeiről, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a fizetési feltételekről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a jótállásról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.20. - 2022.01.20.
Határozat száma:
BK-05/FGYV/00261-13/2019. (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés b), c), d) pont, 6. § (2) bekezdés, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pont, 15. § (2) bekezdés, 18. § a) pont, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) bekezdés, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont