tisztaforras.eu (Tiszta Forrás Korlátolt Felelősségű Társaság): A tisztaforras.eu webráuház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az online vitarendezésről, az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: tisztaforras.eu (Tiszta Forrás Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 30. 2. em. 7.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 15-09-082623
Adószám: 25177176-2-15
Honlapjának elérhetősége: www.tisztaforras.eu
Vállalkozás közismert neve:
tisztaforras.eu (Tiszta Forrás Kft.)
Ügy tárgya:
A tisztaforras.eu webráuház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az online vitarendezésről, az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.12.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.20. - 2022.01.20.
Határozat száma:
SZ-10/109/FO/00514-6/2018. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1) bekezdése, 16. § (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), k), l), m), n), v), w) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont