gibigyongy.hu (SZOL-INVESTMENT Ingatlan Forgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság): A gibigyongy.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: gibigyongy.hu (SZOL-INVESTMENT Ingatlan Forgalmazó és Hasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4600 Kisvárda, Hulics utca 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 15-09-075282
Adószám: 11698122-2-15
Honlapjának elérhetősége: www.gibigyongy.hu
Vállalkozás közismert neve:
gibigyongy.hu (SZOL-INVESTMENT Kft.)
Ügy tárgya:
A gibigyongy.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák kijavításának lehetőségéről, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2018.12.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.20. - 2022.01.20.
Határozat száma:
SZ-10/109/FO/00660-5/2018. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1) bekezdés, 16. § (1) bekezdés; Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) bekezdés c) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), k), v), w) pont; Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont , 7. § (1) bekezdés a), b) pont, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont