demeterboraszat.hu (DEMETER BORÁSZAT Szőlészeti, Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A demeterboraszat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák javításának lehetőségéről, a termékek űrtartalmáról, az egységárakról, a kiszállítási határidőről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: demeterboraszat.hu (DEMETER BORÁSZAT Szőlészeti, Borászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3300 Eger, Kőlyuktető út 28. (0713/86/K. hrsz.).
Telefonszám: +36 20 585 1126
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 10-09-024281
Adószám: 12520426-2-10
Honlapjának elérhetősége: www.demeterboraszat.hu
Vállalkozás közismert neve:
demeterboraszat.hu (DEMETER BORÁSZAT Kft.)
Ügy tárgya:
A demeterboraszat.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az adatbeviteli hibák javításának lehetőségéről, a termékek űrtartalmáról, az egységárakról, a kiszállítási határidőről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.21. - 2022.01.21.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00280-3/2019. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14.§; Fttv. 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés; Ektv. 5. § (2) bekezdés c), d) pont; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), h), i), v), w) pont;524/2013/EU rendelet 14. cikkk (1) - (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont