egerlavina.hu (EGER LAVINA Autóalkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): Az egerlavina.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának lehetőségéről, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságól, a termékszavatosságról, a jótállásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: egerlavina.hu (EGER LAVINA Autóalkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3300 Eger, II. Rákóczi F. u 129.
Telefonszám: +36 36 427-890
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 10-09-026311
Adószám: 13417293-2-10
Honlapjának elérhetősége: www.egerlavina.hu
Vállalkozás közismert neve:
egerlavina.hu (EGER LAVINA Kft.)
Ügy tárgya:
Az egerlavina.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának lehetőségéről, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságól, a termékszavatosságról, a jótállásról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.21. - 2021.01.21.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00293-8/2019. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés; Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés b), c), d) pont, 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), l). m), v), w) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) - (2) bekezdés; 151/2003.(IX.22.) Korm. rend.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont