bakelitbeer.com (SZEBBAKELIT Korlátolt Felelősségű Társaság): A bakelitbeer.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bakelitbeer.com (SZEBBAKELIT Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3580 Tiszaújváros, Szent István utca 4/A 1. em. 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 05-09-032324
Adószám: 25783142-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.bakelitbeer.com
Vállalkozás közismert neve:
bakelitbeer.com (SZEBBAKELIT Kft.)
Ügy tárgya:
A bakelitbeer.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a szerződés alakiságáról, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.01.21. - 2022.01.21.
Határozat száma:
HE-02/FOGY/00346-3/2019. (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14.; Fttv. 3. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés; Ektv. 4. § d), f), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pont, 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), j), l) v), w) pont, 15. § (2) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) - (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont