antennak.hu (Dipol Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság): Az antennak.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi eljárásról, az ODR platform létezéséről, valamint arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. Hiányosan tájékoztatott az elállási jogra, a szerződés tárgyára és teljesítésére vonatkozóan.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: antennak.hu (Dipol Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4026 Debrecen, Hortobágy utca 24.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 09-09-018775
Adószám: 22627885-2-09
Honlapjának elérhetősége: www.antennak.hu
Vállalkozás közismert neve:
antennak.hu (Dipol Hungaria Kft.)
Ügy tárgya:
Az antennak.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületi eljárásról, az ODR platform létezéséről, valamint arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. Hiányosan tájékoztatott az elállási jogra, a szerződés tárgyára és teljesítésére vonatkozóan.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.04.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.02.03. - 2022.02.03.
Határozat száma:
HB-03/FVO/00343-2/2019
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. törvény 4. §, Korm. rendelet 11. § (1), Fgytv. 29.§ (11), 524/2013/EU rendelet 14. cikk, Korm. rendelet 20. § (1)-(3), Fttv. 6.§, 3.§, 7.§, 10.§, Ektv 16/A§.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont