elixirkonyvesbolt.hu (TRIGON 9000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az elixirkonyvesbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató adatairól, az iktatásról, arról, hogy írásban kötött szerződésnek minősül-e, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a termékek lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a szavatosságról és a jótállásról. Hiányosan tájékoztatott a szállítás költségeiről és feltételeiről, az áru ellenértékéről és az online vitarendezési fórumról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: elixirkonyvesbolt.hu (TRIGON 9000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Posta u. 67.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19 09 507659
Adószám: 13298704-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.elixirkonyvesbolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
elixirkonyvesbolt.hu (TRIGON 9000 Kft.)
Ügy tárgya:
Az elixirkonyvesbolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató adatairól, az iktatásról, arról, hogy írásban kötött szerződésnek minősül-e, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a termékek lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, a szavatosságról és a jótállásról. Hiányosan tájékoztatott a szállítás költségeiről és feltételeiről, az áru ellenértékéről és az online vitarendezési fórumról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.10.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.02.13. - 2021.02.13.
Határozat száma:
VE-09/01/00568-5/2019. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. tv. (Ektv.) 4.§ d), h) pont 5. § (2) bek. 45/2014. Kr. 11. § (1) bek a) e) h) i) m) n) w) pont, 11. § (5) bek., 15. § (2) bek., 2008. évi XLVII. tv. (Fttv.) 3. § (1) bek, 6. § (1) bek, i), 7.§ (1) bek 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont