dealiozo-deals.com (Do In d.o.o.): A dealiozo-deals.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nyilvántartásba vevő szervről, a vállalkozás egyéb elérhetőségéről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, nyelvéről, a szerződés alakiságáról, a termékek egységáráról, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: dealiozo-deals.com (Do In d.o.o.)
Székhely: Dimiceva ulica 16., 1000 Ljubljana, Slovenia
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.dealiozo-deals.com
Vállalkozás közismert neve:
dealiozo-deals.com (Do In d.o.o.)
Ügy tárgya:
A dealiozo-deals.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nyilvántartásba vevő szervről, a vállalkozás egyéb elérhetőségéről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, nyelvéről, a szerződés alakiságáról, a termékek egységáráról, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.04.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.04.02. - 2022.04.02.
Határozat száma:
BP-05/200/00514-2/2019. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (3) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m), n), v), w) pont, 20. § (1), (2), bekezdés a), b) pont, 22. § (1) bekezdés a), b) pont, 25. §, Eker tv. 4. § c), d), h) pont, 5. § (1), (2) bekezdés a), b), c), d) pont, 6. § (2) bekezdés, Fttv. 6. § i) pont, 7. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont