euroshopmarket.hu (Euro Shop Market Korlátolt Felelősségű Társaság): Az euroshopmarket.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a vállalkozás elérhetőségéről, székhelyéről, telephelyéről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés nyelvéről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: euroshopmarket.hu (Euro Shop Market Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-332522
Adószám: 26567927-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.euroshopmarket.hu
Vállalkozás közismert neve:
euroshopmarket.hu (Euro Shop Market Kft.)
Ügy tárgya:
Az euroshopmarket.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a vállalkozás elérhetőségéről, székhelyéről, telephelyéről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés nyelvéről, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.04.02. - 2022.04.02.
Határozat száma:
BP-05/200/00836-4/2019. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Eker tv. 4. § c), d), h) pont, 5. § (2) bekezdés b), d) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), h), j), k), l), m), n), v), w) pont, 22. § (1), (2) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § c), i) pont, 7. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont