selectproduct.hu (PERFECT POWER PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság): A selectproduct.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyéről, cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az értékesített termékek lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: selectproduct.hu (PERFECT POWER PLUSZ Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. fszt. 2
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-278600
Adószám: 25498303-2-43
Honlapjának elérhetősége: www.selectproduct.hu
Vállalkozás közismert neve:
selectproduct.hu (PERFECT POWER PLUSZ Kft.)
Ügy tárgya:
A selectproduct.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyéről, cégjegyzékszámáról, nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, az értékesített termékek lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.04.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.04.02. - 2022.04.02.
Határozat száma:
BP-05/200/00909-4/2019. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés; Ektv. 4. § c), d), f), h) pontjai; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), i), h), v), w) pontja, 18. §, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1), (2) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont