puma.com/hu (PUMA Europe GmbH): A puma.com/hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, a békéltető testületről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: puma.com/hu (PUMA Europe GmbH)
Székhely: Puma Way 1., 91074 Herzogeneaurach, Germany
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.puma.com/hu
Vállalkozás közismert neve:
puma.com/hu (PUMA Europe GmbH)
Ügy tárgya:
A puma.com/hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, a békéltető testületről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.04.09. - 2022.04.09.
Határozat száma:
BP-05/200/00916-106/2019. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Eker tv. 5. § (2) bekezdés a), b), c) pont, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés m), n) pontja; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont