variometrum.hu (Variometrum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A variometrum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató email címéről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, a szavatossági és jótállási jogokról,valamint arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. Hiányosan tájékoztatott az elállási jogról és a szállítási költségekről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: variometrum.hu (Variometrum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3630 Putnok, Erdélyi út 43. (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal)
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 05-09-024008
Adószám: 23917024-2-05
Honlapjának elérhetősége: variometrum.hu
Vállalkozás közismert neve:
variometrum.hu (Variometrum Kft.)
Ügy tárgya:
A variometrum.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató email címéről, a szerződés alakiságáról, iktatásáról, a panaszkezelésről, a békéltető testületről, az online vitarendezési platformról, a szavatossági és jótállási jogokról,valamint arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. Hiányosan tájékoztatott az elállási jogról és a szállítási költségekről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.10.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.04.20. - 2022.04.20.
Határozat száma:
BO-08/FV/00765-3/2019. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KOrmányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26) Korm.rendelet 11. § (1), 15. § (1)-(2), Fttv. 6. § (1), Ektv. 4. §, 524/2013/EU rendelet 14. cikk.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont