classgsm.hu (Class-Mobil Korlátolt Felelősségű Társaság): A classgsm.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyének címéről, cégjegyzékszámától, a nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a fizetés feltételeiről, a szállítás költségéről és feltételeiről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről. Hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: classgsm.hu (Class-Mobil Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1156 Budapest, Nyírpalota út 34. III. em. 20
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-293983
Adószám: 25877319-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.classgsm.hu
Vállalkozás közismert neve:
classgsm.hu (Class-Mobil Kft.)
Ügy tárgya:
A classgsm.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás székhelyének címéről, cégjegyzékszámától, a nyilvántartásba vevő szervről, az adószámáról, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a fizetés feltételeiről, a szállítás költségéről és feltételeiről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről. Hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a jótállásról, a termékszavatosságról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.05.09.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.04.29. - 2022.04.29.
Határozat száma:
BP-05/200/01449-2/2019. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (5) bekezdés, Ektv. 4. § c), d), f), h) pont, 5. § (2) bekezdés c) pont, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), m), n), v), w) pont, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22. § (1), (2) bekezdés, 13. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § c), i) pont, 7. § (1) bekezdés; 453/2016. (XII. 19.) Korm, rendelet 1. b) pont, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont