cserebirodalom.hu (Clean-Restarting Korlátolt Felelősségű Társaság): A cserebirodalom.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, hiányos és nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: cserebirodalom.hu (Clean-Restarting Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 4. 1. em. 5.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-277863
Adószám: 25484946-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.cserebirodalom.hu
Vállalkozás közismert neve:
cserebirodalom.hu (Clean-Restarting Kft.)
Ügy tárgya:
A cserebirodalom.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, hiányos és nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.06.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.04.29. - 2022.04.29.
Határozat száma:
BP-05/200/01455-5/2019. (Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), j), k), m), n), w) pont; 20. § (1)-(2) bekezdés, 22. § (1)-(3) bekezdés, 23. § (3) bekezdés, 24. § (1)-(2) bekezdés, 25. §; Fttv. 3. § (1), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont